Netflix现在不能白女票了吗?

分类: 日期:2020-08-29 作者:James 浏览:40

现在都没有免费三十天吗?

香港没有了,美国还有,不过重新注册被检测到已有freetrial(无痕模式下),而且好像还要美国实体电话卡(GV不可以)。

那些卖月抛的是在哪个区注册的,想看的剧集还没看完


-----------------------------------------------------
网友回复:

引用:awwdff发表于2020-7-2019:23

这是什么鬼